ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

Coding / No Coding นวัตกรรม Low-code จาก Mendix Platform

โครงการการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการจัดการองค์กรภาครัฐ (Coding for Public Organization Management) หลักสูตร Coding ด้วยนวัตกรรม Low-Code/No-Code เพื่อการจัดการองค์กรภาครัฐ วันที่จัดกิจกรรม 30 พฤษจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. onsite : 80 ท่านเท่านั้น online : ไม่จำกัดจำนวน สถานที่: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นวัตกรรม Mendix Low-code เพื่อเมืองอัจฉริยะ

โครงการการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต Coding 2 Smart People โค้ดดิ้งเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สาขาภาคอีสานตอนล่าง ด้วย Mendix หลักสูตร การปลดล็อกนวัตกรรมโลโค้ด (Low-Code) ด้วยแพลตฟอร์มเมนดิกซ์ (Mendix Platform) สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ วันที่จัดกิจกรรม 27 พฤษจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. onsite : 50 ท่านเท่านั้น